Emotienetwerken

“Ik heb er nooit bij stilgestaan hoe waardevol en verschillend andermans emoties kunnen zijn bij eenzelfde type erfgoed.” Dit is een van de uitspraken van de erfgoedprofessionals die deelnamen aan de workshop Emotienetwerken. Tijdens het Nationaal Monumentencongres 2018 ging ik samen met Karel Loeff en Hester Dibbits aan de slag met de methode om ook de bezoekers van het congres ‘erfgoedwijs’ te maken.

Om tot een erfgoedwijze samenleving te komen, werkt een team van onderzoekers onder leiding van Hester Dibbits aan een nieuwe methode: emotienetwerken. Emotienetwerken bestaat uit twee bekende concepten: emoties en netwerken. Met emotienetwerken wordt gedoeld op de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink kunnen botsen. Emotienetwerken is ook een werkwoord: het is een oefening die inzicht kan verschaffen in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed. Het concept is onder andere geïnspireerd op de netwerkbenadering van Bruno Latour. De samenhang en wisselwerking tussen mensen onderling en die met een erfgoed-item wordt onder de loep genomen. 

Door middel van verschillende erfgoedkwesties brachten de deelnemers tijdens de workshop op het Monumentencongres niet alleen hun emoties in kaart, maar vooral ook de verandering in emoties die zichtbaar werden bij het delen van elkaars emoties en verhalen. Deze middag merkte ik pas goed hoe waardevol deze sessie kan zijn. Hoewel sommige deelnemers bij aanvang nog sceptisch waren, kwamen ze aan het eind toch tot nieuwe inzichten. Mooi om te zien hoe emotienetwerken kan bijdragen tot inzicht in meerstemmigheid!

Dit artikel delen?:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share